sodrateatern.com använder cookies för att förbättra din upplevelse och samla in anonymiserad data om dina besök. Genom att genom att använda sidan godkänner du detta. Vill du veta mer om cookies, klicka här

Södra teatern

Kulturkompis

Kulturkompis – Make Friends Through Culture ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande.

Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.

Varför ska du bli Kulturkompis?

Konst och kultur är vårt universella språk. Genom gemensamma kulturupplevelser tror vi att spännande möten, samtal och relationer kan uppstå.

Hur fungerar Kulturkompis?

 • Kulturkompisgrupper går gratis på olika kulturaktiviteter i sin stad. På varje ort finns kulturaktörer som stöttar projektet med fribiljetter.
 • Efter kulturaktiviteten har gruppen ”Eftersnack på svenska” – ni samtalar då kring tre korta frågor om vad ni har upplevt, gärna över en kaffe.
 • För att ta del av Kulturkompispaketet skall ni vara en grupp på fyra personer (minst halva gruppen skall vara nyanlända/asylsökande). Du anmäler dig, Bilda matchar grupperna.
 • I gruppen bestämmer ni själva vad ni skall gå på (av de aktiviteter som erbjuds inom Kulturkompispaketet) och när det passar er bäst.
 • Gruppen ska totalt träffas minst 9 studietimmar = 9×45 min.
 • Boka biljetter via de olika kulturaktörernas hemsidor eller använd era kulturkompiskort.

Så bokar du hos Södra Teatern

Kulturkompisbiljetter finns tillgängliga till de evenemang som är märkta med Kulturkompis logga. Mejla din grupps förfrågan till biljettkassan@sodrateatern.com. Då anger du

 • Kulturkompisgruppens nummer
 • medlemmarnas namn
 • vilket evenemang förfrågan gäller.

Du får svar inom tre arbetsdagar om ni har fått biljetter. Hör du ingenting från Södra teatern inom denna tidsperiod har Kulturkompis-biljetterna till evenemanget redan bokats upp. Glöm inte att ta med Kulturkompispass till evenemanget!

Vill du bli Kulturkompis?

Besök www.kulturkompis.nu och fyll i anmälan. Du blir sedan kontaktad med mer information!

Kontakt:

sthlm@kulturkompis.nu

08-727 18 00

Facebook.com/kulturkompis

#kulturkompis


 

Kulturkompis (Culture buddy) – Make Friends Through Culture gives newcomers and established Swedes the opportunity to enjoy cultural activities together – concerts, cinemas, museums and such.

The project is part of Studieförbundet Bildas work with newcomers/asylum seekers where the assignment is to contribute to meaningful activities that strengthens the knowledge in the Swedish language, the Swedish community and promotes participation in the social life.

Why should you become a Kulturkompis?

Art and culture is our universal language. We believe that through collective cultural experiences, exciting meetings, conversations and relations can emerge.

How does Kulturkompis work?

 • Kulturkompis groups can free of charge attend cultural activities in their home town. In each district there are cultural participants supporting the project with free tickets.
 • After the activity the group has a “Summary in Swedish” where you discuss three short matters about what you experienced over a coffee.
 • To take part of the Kulturkompis package you need to be four people (at least half the group should be newcomers/asylum seekers). Send your application to join the project to Bilda. After that, you’ll get matched in a group.
 • Within the group you decide freely what to attend (among the activities offered within the Kulturkompis package) and when to enjoy the activity.
 • The group must meet at least 9 study hours = 9*45min.
 • Book tickets on the different cultural participants’ websites or use your Kulturkompis cards.

To book an event at Södra Teatern

Tickets available to Kulturkompis memeber are those events marked with the Kulturkompis’ logo. Email your ticket request to biljettkassan@sodrateatern.com along with

 • The groups membership number
 • the names of the members
 • the name of the event.

If you do not hear back from Södra Teatern within three working days the available tickets for Kulturkompis are sold out. Do not forget to bring your Kulturkompis membership pass to the event.

Do you wish to be a Kulturkompis?

Visit www.kulturkompis.nu and fill in the application form. After that you’ll get contacted with more information.

Kontakt:

sthlm@kulturkompis.nu

08-727 18 00

Facebook.com/kulturkompis

#kulturkompis