sodrateatern.com använder cookies för att förbättra din upplevelse och samla in anonymiserad data om dina besök. Genom att genom att använda sidan godkänner du detta. Vill du veta mer om cookies, klicka här

Södra teatern

Om Kägelbanans och Södra Teaterns framtid

Efter klagomål från grannar och föreläggande om ljudisolerande åtgärder från Miljöförvaltningen har Södra Teaterns ledning beslutat att stänga Kägelbanan på obestämd tid.

Under tiden flyttas konsert- och klubbverksamheten på Kägelbanan till husets övriga scener som renoveras för att göras större och bättre.

– Vi utvärderar nu föreslagna åtgärder för att minska ljudläckage och andra störningsmoment i samband med verksamheten. Efter sommaren vet vi mer, säger Södra Teaterns vd Samuel Laulajainen.

Under sommaren renoveras Södra Bar på våning 3 som får en bättre scen och ny bar. Allt för att optimera lokalen för konsertverksamhet. Dessutom byggs en ljudsluss till Stora Scen för att kunna ha fler konsert- och teaterföreställningar utan att evenemangen krockar.

– Vi förbereder för att kunna utöka kapaciteten på Stora Scen. Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan om att få göra stående parkett, men vi ska överklaga och under tiden gör vi det vi kan för att få till det, säger Södra Teaterns programchef och konstnärlig ledare Fredrik Granberg.

Till hösten kommer även programpunkter läggas fem gånger i veckan i husets nya foajébar som öppnar i juni.

Läs mer: Södra Teatern bygger om – premiär för ny bar i juni

Bakgrund: beslut Kägelbanan

I februari 2018 delgavs Södra Teatern ett “föreläggande om att ta fram åtgärdsförslag för att minska buller från Södra Teatern AB:s verksamhet” från Miljöförvaltningen. Föreläggandet grundades i klagomål från grannar boende på Klevgränd, gatan utanför Kägelbanan.

Enligt föreläggandet anlitades akustikexperter för att utforma en åtgärdsplan med kostnadsberäkning samt bedömning av vad de redovisade åtgärdsförslagen beräknas ge för reduktion i dBA. Efter undersökningar av lokalen och ljudläckage vid evenemang presenterades de åtgärder som Södra Teatern skulle tvingas göra för att klara Miljöförvaltningens krav. En av åtgärderna var en tillbyggd mur innanför Kägelbanans 70 meter långa glasvägg. Muren skulle minska ljudläckage, men inte lösa störningsmomentet som uppstår när gäster anländer och lämnar lokalen i samband med konserter och klubbar.

– Ska vi hålla de riktlinjerna som staden kräver så kan vi inte i nuvarande form bedriva konsertverksamhet på Kägelbanan. Ombyggnationen som krävs för det är ett extremt stort åtagande och skulle innebära att vi inte kan ha någon annan verksamhet i lokalen, säger programchef och konstnärlig ledare Fredrik Granberg.

I april 2019 delgavs Södra Teatern ytterligare ett föreläggande från Miljöförvaltningen “om begränsningar i ljudnivån om musikarrangemang på Mosebacketerrassen”. För sommaren 2019 hade Södra Teatern planerat 28 konserttillfällen på nyrenoverade Mosebacketerrassen och beviljats tillstånd av polismyndigheten. Miljöförvaltningen begränsade dock antalet konserter till 19 tillfällen i och med föreläggandet i april.

Miljöförvaltningens bakgrund angavs dels vara samma klagomål som föranledde ovan nämnda föreläggande, ytterligare ett klagomål i samband med evenemang på Kägelbanan i mars 2019 samt mätningar som utförts efter klagomål under en sommarkonsert på Mosebacketerrassen 2018.

Uppdrag: utöka kulturverksamheten

– Det har investerats stora summor i att renovera Mosebacketerrassen för att ge Stockholm den bästa uteserveringen och sommarkonsertscenen som möjligt. I enlighet med direktiv från Södra Teaterns styrelse ska vi utöka kulturverksamheten och att göra sommarkonserter på Mosebacketerrassen är en stor del av det uppdraget. Men nu fick vi avboka nio redan inbokade konserter till sommaren på grund av klagomål, säger vd Samuel Laulajainen som fortsätter:

– Vi upplever att klagomål från grannar rörande konserter och klubbar på Kägelbanan spiller över på resten av Södra Teaterns verksamhet och hindrar oss från att göra konserter på våra andra scener. Det är inte möjligt för oss att ljudisolera Kägelbanan på det sätt som föreslås. I stället väljer vi nu att renovera och satsa på våra andra scener där våra gäster inte stör grannarna, där vi kan ha bättre ljud, längre öppettider och enklare kan klara av Miljöförvaltningens bullerkrav.

Vilken verksamhet som ska bedrivas på Kägelbanan är inte klart. Intressenter för lokalen är dock många och allt från klätterväggcenter till galleri, musikstudio, filmstudio, och arkitektkontor har diskuterats. Beslut om Kägelbanans närmaste framtid kommer att tas efter sommaren.