sodrateatern.com använder cookies för att förbättra din upplevelse och samla in anonymiserad data om dina besök. Genom att genom att använda sidan godkänner du detta. Vill du veta mer om cookies, klicka här

Södra teatern
Samtal

Tänka Noga – Ung Filosofi

Filosofikurser för barn och unga

All information om verksamheten Ung filosofi finns att hitta hos Tänka Noga. Frågor om Ung filosofi hänvisas till info@tänkanoga.se.


Filosofi kan vara ett mycket användbart redskap när det gäller att tänka konstruktivt på frågor som rör i princip allt. Barn som redan sedan tidig ålder visar nyfikenhet och vilja att tänka tillsammans kring frågor kan med hjälp av filosofin närma sig frågor som spänner över alla möjliga teman och ämnen. På våra filosofikurser för barn och unga arbetar vi med att fördjupa de frågor som barn och unga har. Det är frågor som inte har entydiga svar och som man kanske inte har möjlighet att tala om i andra sammanhang.

Att filosofera är ett intellektuellt äventyr för unga människor där de tillsammans med varandra kan få möjligheten att undersöka en värld som på många sätt kan te sig obegriplig. Filosofisamtalen utgår alltid från deltagarnas intressen. Deltagarna ställer frågor som vi tillsammans undersöker. I undersökningen försöker vi vara kritiska, analytiska och kreativa. Vi lär oss av varandra.

Kurser i filosofi för barn beskrivs ofta som kurser för att utveckla kreativt och kritiskt tänkande men det rymmer så oerhört mycket mer. Att filosofera hos oss innebär att:

– formulera frågor
– undersöka och analysera begrepp, idéer och föreställningar
– Identifiera underliggande antaganden och förutsättningar
– upptäcka skillnader och kopplingar
– identifiera falska slutledningar
– underbygga och formulera argument
– hitta exempel och motexempel
– hitta likheter/motsvarigheter och motsatser
– se vidare perspektiv
– lyssna och tolka
– öppna sinnet
– uttrycka egna tankar och känslor
– undersöka olika lösningar
– behålla nyfikenheten
– dra slutsatser

Filosofikurserna i Ung Filosofi har varit ett populärt inslag på Södra Teatern sedan starten 2000. Verksamheten leddes tidigare av Anders Persson och Liza Haglund som tillsammans har skrivit böckerna Att tänka noga, Öppet sinne – stor respekt och Självklart? Inte! (Rabén & Sjögren). I dag leds verksamheten av Lars Hammer som tillsammans med Johan G:son Berg och Jonathan Clinton utgör kärntruppen i Tänka Noga.
Klicka här för en presentation av våra kurspedagoger.

Ung Filosofis pedagoger är skolade i akademisk filosofi och filosofisk praxis och har en tränad blick för barn och ungas filosofiska resonemang.

Vi har tre olika kurser:

Fantasi och filosofi för deltagare mellan 9-12 år (förmiddag, kl 10-12)
Finns spöken? Vad menar pappa när han säger att jag ska vara snäll? Vad är en bästa vän? Varför går tiden så sakta ibland? Kan man leva på glass? Var försvinner människor när de dör? Vad är skönhet? Är det taskigt att retas?
Att filosofera hos oss är att upptäcka frågor, leka med idéer och lyssna på andra. Det är också att tänka noga. Vi blandar lek med filosofiska undersökningar med utgångspunkt i bilder och berättelser som barnen möter i sin vardag. I denna kurs undersöker vi vad som är verkligt, viktigt och sant till skillnad från det som är fejk och onödigt.

Meningen med livet för deltagare mellan 13-15 år (eftermiddag, kl 13-15)
Bör man alltid förlåta den som ber om förlåtelse? Vad är gemenskap? Varför är det så viktigt att planera? Finns det någon egentlig skillnad mellan pojkar och flickor? Är graffiti konst? Vad betyder det att vara ful? Varför berörs vi av musik? Är skolan viktig? Varför ska man förbereda sig hela tiden? Är det rätt att äta kött? Finns tiden?
Meningen är inte att få rätt eller att alltid nå framtill ett svar. Det viktiga är lyhördhet för olika sätt att tänka kring ett problem. Att se att det kan finnas flera möjliga svar och att granska sina föreställningar. Samtal med utgångspunkt från deltagarnas egna frågor, om stort och smått. Tillsammans hjälper deltagarna varandra att se frågor och problem ur olika synvinklar. I denna kurs tillåts man att ifrågasätta det mest självklara och att inspireras av kamraters infall och argument. Ingen fråga är för trivial eller för stor.

Filosofiska undersökningar för deltagare mellan 16-19 år (eftermiddag)
Vad har vi rätt att förvänta oss? Är vi fria? Är vi indirekt frihetsberövade? Hur långt kan en människa gå för sitt eget bästa? Är det moraliskt rätt att äta djur? Hur ser ett perfekt samhälle ut? Varför tror så många människor på Gud när vetenskapen kan förklara det mesta?
Vi tänjer tanken och utmanar både det oklara och självklara. Kursdeltagarna väljer tillsammans ett ämne att undersöka. I undersökningarna tas ingenting för givet. Frågor ställs på sin spets, tankespår följs till sina yttersta konsekvenser. Resonemang förs utifrån egna erfarenheter och hypotetiska fall. Och inget fastställt facit anger de sanna svaren.