sodrateatern.com använder cookies för att förbättra din upplevelse och samla in anonymiserad data om dina besök. Genom att genom att använda sidan godkänner du detta. Vill du veta mer om cookies, klicka här

Södra teatern
Samtal

Vad är ett fritt samhälle?

Marxistiska och libertarianska perspektiv

Sedan den ekonomiska krisen 2008 har bristen på tillfredsställande svar från det ekonomiska och politiska etablissemanget lett till ett växande missnöje. Vi låter två röster från utanför den allt mer misstrodda mainstreamen ställa de mer fundamentala frågorna: hur ser ett fritt samhälle ut och vilka ekonomiska förutsättningar måste finnas på plats för att nå dit?

Två ledande ekonomiska teoretiker, den ena en försvarare av Marx filosofiska kritik av kapitalismen och den andra en libertariansk frimarknadsanarkist, kommer sinsemellan debattera deras olika uppfattningar om frihet.

Andrew Kliman, från Marxist-Humanist Initiative, kommer diskutera den libertarianska uppfattningen om frihet i relation till Marx perspektiv om ”ett samhälle i vilket den kompletta och fria utvecklingen av varje individ utgör den ledande principen”. Han kommer argumentera för idén att ett riktigt fritt samhälle förutsätter en återgång till individuell egendom, det vill säga att de direkta producenterna äger och kontrollerar det de behöver för att försörja sig.

Per Bylund, från Misesinstitutet, kommer att argumentera för att rättvist anskaffad egendom, alltså rätten att äga och utbyta frukterna av ens arbete, är nödvändigt för en decentraliserad, genuint fri marknad och är därför en förutsättning för individuell frihet, socialt samarbete och mänsklig utveckling.

Om debattörerna:

Andrew Kliman är professor emeritus i nationalekonomi vid Pace University i New York och författare av The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession samt Reclaiming Marx’s “Capital”: A Refutation of the Myth of Inconsistency. Hans forskning kring Marx värdeteorier och den ekonomiska krisen har fått stor uppmärksamhet i både akademiska och populära tidskrifter. På det politiska planet jobbar han med Marxist-Humanist Initiative och skriver frekventa bidrag till dess webtidskrift, With Sober Senses.

Per Bylund är lektor och forskare i entreprenörskap och innehar Records-Johnston-professuren i fri företagsamhet på School of Entrepreneurship vid Oklahoma State University och är författare av böckerna The Seen, the Unseen, and the Unrealized – How Regulations Affect Our Everyday Lives samt The Problem of Production – A New Theory of the Firm. Han skriver ofta artiklar och ledare för Misesinstitutet, den globalt ledande källan för skrifter om österrikisk och frimarknadsekonomi, i både Sverige och USA.

Om organisatörerna:

Marxist-Humanist Initiative är en internationell organisation grundad på Karl Marx filosofi och dess vidareutveckling av Raya Dunayevskaya och hennes Marxist-Humanism. MHI anser att folkets frigörelse från kapitalismens exploatering och förtryck måste vara deras egna handling. De jobbar för att sammanfoga en ny förening mellan filosofi och organisation i vilken frihetskämpande massrörelser anammar Marx revolutionära filosofi och skapar ett nytt samhälle på dess grunder. Läs mer om organisationen här.

bubb.la är ett nätverk av alternativa medier som drivs av libertarianer. Målet för projektet är att vara en motvikt mot vänstervridning i massmedier. Förutom flera nyhetsaggregatorer publiceras bland annat radio bubb.la, en podcast med nyhetskommentarer, tre gånger i veckan. Projektet grundades 2014 och drivs av hundratals frivilliga. Sedan 2016 finns ett engelskspråkigt syskonprojekt som kallas för Corax. Läs mer om bubb.la på: https://bubb.la/OM

 


Med reservation för eventuella ändringar.